Ipopema

ABACUS - Raportowanie Solvency II

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku ubezpieczeniowego, IPOPEMA Business Consulting oferuje najwyższej klasy rozwiązanie - kompleksowe narzędzie ABACUS, dzięki któremu firmy ubezpieczeniowe będą mogły efektywnie raportować w zakresie wymagań stawianych im przez nowe regulacje Solvency II. Z uwagi na fakt, że Dyrektywa Solvency II ma docelowo regulować i harmonizować zagadnienia wymagań kapitałowych podmiotów sektora ubezpieczeniowego w całej Unii Europejskiej, wiele firm ubezpieczeniowych już teraz podejmuje działania w celu wdrożenia narzędzia, które zapewni im możliwość sprostania zbliżającym się wymogom organów nadzoru rynku ubezpieczeniowego. Należy podkreślić, że obecne rozwiązania IT stosowane w firmach ubezpieczeniowych nie wystarczają do sprostania wymogom Solvency II.

ABACUS/ Solvency II zapewnia efektywny sposób:

  • pozyskiwania danych we właściwym czasie i w odpowiedniej granulacji z systemów IT ubezpieczyciela,
  • zarządzania bardzo dużym wolumenem danych,
  • konsolidowania i weryfikacji danych na odpowiednim poziomie,
  • przygotowania wymaganych raportów w ramach Solvency II,
  • akceptacji raportów na odpowiednim poziomie i ich wysłania do organów nadzoru.

ABACUS/ Solvency II oferuje ubezpieczycielom liczne korzyści:

  • bieżącą aktualizację narzędzia, umożliwiającą sprostanie zmieniającym się wymogom organów nadzoru,
  • ograniczenie kosztów wdrożenia narzędzia poprzez wykorzystanie standardowych raportów/ danych,
  • ekonomię skali - niższe koszty wdrożenia i utrzymania systemu poprzez ich podział pomiędzy liczne firmy ubezpieczeniowe,
  • łatwość integracji ze zróżnicowanymi i kompleksowymi rozwiązaniami IT ubezpieczycieli,
  • dostęp do wysokiej jakości wsparcia IT w całej Europie.

ABACUS został opracowany przez firmę BearingPoint - oficjalnego partnera IPOPEMA Business Consulting. Narzędzie to oparte jest na technologii narzędzia ABACUS/ DaVinci, które dotyczy raportowania w zakresie Bazylea II i z sukcesem zostało wdrożone w wielu międzynarodowych instytucjach bankowych.

Jeśli chcą Państwo poznać nasze usługi w obszarze Raportowania Solvency II i wdrożenia narzędzia ABACUS oraz dowiedzieć się, jak możemy wspomóc działanie Państwa firmy, prosimy o kontakt.