Ipopema

Business Intelligence

Celem wdrożenia narzędzi Business Intelligence jest wspierania procesów decyczyjnych poprzez umożliwienie podejmowania decyzji w oparciu o fakty. Wspierając Klientów we własciwym wyborze i wdrożeniu rozwiązania Business Intelligence, umożliwiamy im podejmować właściwe decyzje biznesowe.

Odpowiednio wdrożone narzędzia BI pozwalają dostarczyć informację na każdym poziomie zarządzania przedsiębiorstwem od poziomu strategicznego, poprzez taktyczne i codzienne zarządzania organizacją. Funkcjonalność rozwiązań Business Intelligence nie ogranicza się do prostego raportowania, lecz może wspomagać zarządzanie i realizację procesów planowania, budżetowania, raportowania i kontroli osiągalnych wyników. Przechodzac od czasochłonnego zbierania oraz opracowywania danych i zestawień, do analizy informacji udostępnianych na bieząco przez zaawansowane narzędzia BI, firmy zyskują nowe możliwości w zakresie kształtowania i monitorowania swoich działań. 

Nasze usługi w obszarze Business Intelligence obejmują m.in.:

  • identyfikację wymagań i definiowanie docelowych procesów zarządzania informacją
  • analizę infrastruktury informatycznej pod kątem identyfikacji źródeł danych dla narzędzi BI,
  • wsparcie w definiowaniu docelowej architektury informatycznej pod kątem wykorzystania narzędzi BI,
  • wdrażanie rozwiązań BI, w tym bazujących na technologii SAP i ORACLE.

Jeśli chcą Państwo poznać nasze usługi w obszarze Wdrożeń SAP i dowiedzieć się, jak aplikacje SAP zwiększą efektywność Państwa firmy, prosimy kontakt.