Ipopema

Fuzje i Przejęcia

Zapewniamy w pełni kompleksowe wsparcie w realizacji procesu łączenia przedsiębiorstw. Opracowujemy strategię i program integracji oraz szczegółowy plan realizacji. Wskazujemy obszary organizacji, w których będzie możliwe szybkie osiągnięcie korzyści z integracji (Quick Wins), jak również identyfikujemy i wspieramy działania zapewniające trwałość osiąganych efektów. Opracowujemy koncepcję transformacji procesowej i organizacyjnej spółek i współuczestniczymy w jej przeprowadzeniu. Wspieramy naszych Klientów w zarządzaniu miękkimi aspektami zmiany. Zapewniamy pomoc w zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji integracji. Prowadzimy biuro zarządzania programem integracji, w którym na bieżąco monitorujemy postępy prac projektowych i podejmujemy działania przeciwdziałające wystąpieniu zidentyfikowanych ryzyk.

Nasze usługi w obszarze Fuzji i Przejęć obejmują m.in.:

  • opracowanie strategii integracji,
  • weryfikację synergii i planowanie programu integracji,
  • realizację transformacji procesowej i organizacyjnej,
  • zarządzanie programem (PMO).

Jeśli chcą Państwo poznać nasze usługi w obszarze Fuzje i Przejęcia i dowiedzieć się, jak możemy rozwiązać Państwa problemy biznesowe, prosimy o kontakt.