Ipopema

Kontakt

IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa
(otwórz mapę dojazdową)
tel. /+48 22/ 20 95 007
e-mail: ipopemabc@ipopema.pl

IPOPEMA Business Consulting Sp z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000314917. NIP: 527 258 65 31. REGON: 141554367. Wysokość kapitału zakładowego: 100.050,00 zł, opłacony w całości.


Możesz zostawić nam wiadomość, korzystając z poniższego formularza


Wyświetl większą mapę