Ipopema

Łańcuch Dostaw

Oferujemy sprawdzone rozwiązania w zakresie zaawansowanego planowania i optymalizacji łańcucha dostaw, które pozwalają na redukcję kosztów, zapewnienie terminowości dostaw, zwiększenie efektywności i poprawę wyniku operacyjnego przedsiębiorstwa. Z naszych usług w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw korzystają przedsiębiorstwa z różnych branż i sektorów. Specyfiką metodologiczną IPOPEMA Business Consulting, wyróżniającą nas wśród konkurencji, jest łączenie doradztwa biznesowego z wdrożeniami systemów klasy APS (Advanced Planning & Scheduling) zaprojektowanych i przeznaczonych do wspierania działań nakierowanych na optymalizację wykorzystania zasobów. Rekomendujemy nowe formy działania oraz wdrażamy narzędzia pozwalające na ich właściwą realizację w codziennym biznesie.

Nasze usługi w obszarze Łańcuch Dostaw obejmują m.in.:

  • doradztwo przy określaniu potencjału usprawnień wynikającego z optymalizacji działalności,
  • reorganizację procesów biznesowych w celu optymalizacji wykorzystania zasobów, w tym harmonogramowanie działań realizowanych na wielu zasobach równocześnie,
  • wdrażanie zintegrowanego procesu planowania sprzedaży i działalności operacyjnej (SOP),
  • określanie wymagań w stosunku do rozwiązań informatycznych wspierających optymalizację procesów,
  • wdrażanie systemów klasy APS (m.in. SAP APO/SCM oraz Quintiq),
  • audyty wdrożeń systemów klasy APS.

Jeśli chcą Państwo poznać nasze usługi w obszarze Łańcuch Dostaw i dowiedzieć się, jak możemy rozwiązać Państwa problemy biznesowe, prosimy o kontakt.