Ipopema

Organizacja i Zarządzanie

Przeprowadzamy analizę i ocenę procesów, struktury organizacyjnej oraz zakresu wykorzystania systemów informatycznych, identyfikujemy mocne i słabe strony stanu obecnego, wskazujemy metody na poprawę efektywności oraz pomagamy je zastosować. Opracowujemy docelowy model operacyjny oraz koncepcję reorganizacji, która oprócz docelowego przebiegu procesów i obiegu dokumentów, podziału odpowiedzialności i struktury organizacyjnej wraz z etatyzacją oraz harmonogramu wdrożenia, obejmuje analizę opłacalności. 

W realizowanych przez nas projektach transformacyjnych jednym z kluczowych czynników sukcesu jest skuteczne zarządzanie zmianą. Klienci mogą liczyć na nasze profesjonalne wsparcie w opracowaniu planu komunikacji, m.in. w zakresie negocjacji z pracownikami czy związkami zawodowymi.

Nasze usługi w obszarze Organizacja i Zarządzanie obejmują m.in.:

  • optymalizację procesów i struktur organizacyjnych,
  • optymalizację zatrudnienia, 
  • zarządzanie zmianą,
  • zarządzanie efektywnością,
  • określenie potencjału optymalizacji służb technicznych na podstawie obserwacji w terenie,
  • interim management,
  • opracowanie biznesplanów i studiów wykonalności.

Jeśli chcą Państwo poznać nasze usługi w obszarze Organizacja i Zarządzanie i dowiedzieć się, jak możemy wspomóc działanie Państwa firmy, prosimy o kontakt.