Ipopema

ReadSoft - Automatyzacja Procesów

ReadSoft jest kompleksowym narzędziem usprawniającym zarządzanie obiegiem procesów i dokumentów w organizacji. Zastosowanie aplikacji ReadSoft umożliwia szybkie osiągnięcie szeregu korzyści dotyczących wzrostu efektywności procesów, zmniejszenia pracochłonności, ograniczenia papieru w organizacji, skrócenia czasu przetwarzania, kontroli poprawności i terminowości wykonywania zadań.

Rozwiązania ReadSoft do obsługi faktur zakupu obejmują następujące produkty:

  • ReadSoft Invoices – skanowanie i OCR faktur zakupu (rozwiązanie działa niezależnie od systemu finansowo-księgowego lub workflow ale jest z nim zintegrowane). Rozwiązanie umożliwia odczyt danych nagłówka faktury (dostawca, odbiorca, data wystawienia, nr faktury, wartość netto, VAT, brutto, itd.) oraz danych pozycji faktury (indeks, opis, ilość, cena jednostkowa, wartość, itd.)
  • ReadSoft Collector – automatyczne pobieranie faktur z maila przychodzących w postaci załączników (PDF, TIF, XML, itp.)
  • ReadSoft Process Director Accounts Payable – obsługa księgowa faktur zakupu (wysyłanie faktur do procesu opisu/akceptacji, monitorowanie procesu, księgowanie faktur do systemu SAP)
  • ReadSoft WorkCycle – opis i akceptacja faktur zakupu w środowisku systemu SAP lub poprzez przeglądarkę internetową
  • ReadSoft SAP Fiori - opis i akceptacja faktur zakupu w SAP Fiori
  • ReadSoft Mobile Approval – akceptacja faktur zakupu przez email
  • ReadSoft Mobile – akceptacja faktur zakupu przez aplikację mobilną na telefonach
  • ReadSoft EDI Cockpit – integracja EDI z zewnętrznymi źródłami danych o fakturach zakupu z użyciem iDoc

Do grupy produktów ReadSoft należą również narzędzia automatyzujące inne procesy wewnętrzne w firmie takie jak: tworzenie zleceń sprzedaży, obsługa procesów środków trwałych, zarządzanie bazą danych dostawców i odbiorców, itp. Wszystkie te narzędzia są ściśle zintegrowane z systemem SAP.

Rozwiązania ReadSoft są certyfikowane przez firmę SAP.

IPOPEMA Business Consulting jest oficjalnym partnerem firmy Kofax, właściciela produktów ReadSoft.

Jeśli chcą Państwo poznać nasze usługi w obszarze Automatyzacja Procesów i dowiedzieć się, jak możemy wspomóc działanie Państwa firmy, prosimy o kontakt.

Film 1
Film 2