Ipopema

ReadSoft - Automatyzacja Procesów

ReadSoft jest kompleksowym narzędziem usprawniającym zarządzanie obiegiem procesów i dokumentów w organizacji. Zastosowanie aplikacji ReadSoft umożliwia szybkie osiągnięcie szeregu korzyści dotyczących wzrostu efektywności procesów, zmniejszenia pracochłonności, ograniczenia papieru w organizacji, skrócenia czasu przetwarzania, kontroli poprawności i terminowości wykonywania zadań.

Rozwiązania ReadSoft do obsługi faktur zakupu obejmują następujące produkty:

  • ReadSoft Invoices – skanowanie i OCR faktur zakupu (rozwiązanie działa niezależnie od systemu finansowo-księgowego lub workflow ale jest z nim zintegrowane). Rozwiązanie umożliwia odczyt danych nagłówka faktury (dostawca, odbiorca, data wystawienia, nr faktury, wartość netto, VAT, brutto, itd.) oraz danych pozycji faktury (indeks, opis, ilość, cena jednostkowa, wartość, itd.) broszura
  • ReadSoft Collector – automatyczne pobieranie faktur z maila przychodzących w postaci załączników (PDF, TIF, XML, itp.)
  • ReadSoft Process Director Accounts Payable – obsługa księgowa faktur zakupu (wysyłanie faktur do procesu opisu/akceptacji, monitorowanie procesu, księgowanie faktur do systemu SAP)
  • ReadSoft WorkCycle – opis i akceptacja faktur zakupu w środowisku systemu SAP lub poprzez przeglądarkę internetową
  • ReadSoft SAP Fiori - opis i akceptacja faktur zakupu w SAP Fiori
  • ReadSoft Mobile Approval – akceptacja faktur zakupu przez email
  • ReadSoft Mobile – akceptacja faktur zakupu przez aplikację mobilną na telefonach
  • ReadSoft EDI Cockpit – integracja EDI z zewnętrznymi źródłami danych o fakturach zakupu z użyciem iDoc

Do grupy produktów ReadSoft należą również narzędzia automatyzujące inne procesy wewnętrzne w firmie takie jak: tworzenie zleceń sprzedaży, obsługa procesów środków trwałych, zarządzanie bazą danych dostawców i odbiorców, itp. Wszystkie te narzędzia są ściśle zintegrowane z systemem SAP.

Rozwiązania ReadSoft są certyfikowane przez firmę SAP.

IPOPEMA Business Consulting jest oficjalnym partnerem firmy Kofax, właściciela produktów ReadSoft.

Jeśli chcą Państwo poznać nasze usługi w obszarze Automatyzacja Procesów i dowiedzieć się, jak możemy wspomóc działanie Państwa firmy, prosimy o kontakt.

Jeśli chcesz się dowiedzieć w jaki sposób zminimalizować i usprawnić pracę wynikającą z przepisywania danych z faktur papierowych, czy PDF do systemu workflow lub ERP - obejrzyj poniższy filmik.