Ipopema

Serwis i Utrzymanie

Efektywne prowadzenie biznesu wymaga wsparcia informatycznego wszelkich operacji i procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, a rola służb informatycznych nie kończy się na zakończeniu projektu wdrożeniowego. Wymagane jest prowadzenie ciągłych działań, których celem jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania, utrzymanie, rozwój i dostosowywanie narzędzi informatycznych do nowych potrzeb biznesowych i zmiennych wymagań prawnych. Działania te wymagają od organizacji posiadania odpowiednich zasobów, struktur i kompetencji. Część firm podejmuje decyzje o budowie i utrzymaniu tych struktur we własnym zakresie, inne koncentrują się na swojej podstawowej działalności zlecając zadania serwisu i utrzymania na zewnątrz przedsiębiorstwa do profesjonalnego dostawcy.

Bazując na kompetentnym zespole konsultantów oferujemy naszym Klientom usługi:

  • serwisu i utrzymania systemu SAP (ERP, Portal, PI, rozwiązania branżowe),
  • serwisu i utrzymania narzędzi BI (technologia SAP i Oracle),
  • serwisu i utrzymania systemów ReadSoft (Invoices, Cockpit, WebCycle, Collector, EDI, Reporter),
  • wsparcia użytkowników końcowych systemu SAP i ReadSoft,
  • usługi małego rozwoju systemu SAP i ReadSoft.

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć jak możemy wspomóc działanie Państwa firmy w tym zakresie, prosimy o kontakt.