Ipopema

Strategia

Wspieramy naszych Klientów w przeprowadzaniu kompleksowych projektów o charakterze strategicznym. Pomagamy Zarządom sformułować strategię biznesową oraz przełożyć cele strategiczne na działania w obszarach operacyjnych. Wspieramy naszych Klientów nie tylko na etapie budowy koncepcji, lecz również na etapie wdrażania opracowanych rozwiązań w życie. Kluczowa jest dla nas bliska współpraca z Klientem, która skutkuje wypracowaniem rozwiązań opartych na dogłębnej znajomości branży, uwzględniających najlepsze praktyki światowe oraz możliwych do wdrożenia w zakładanym czasie. 

Nasze usługi w obszarze Strategia obejmują m.in.:

  • opracowanie strategii biznesowej,
  • opracowanie koncepcji zmian w obszarach operacyjnych by dostosować cele operacyjne do strategicznych,
  • restrukturyzację przedsiębiorstw,
  • analizy Due Dilligence.

Jeżeli możemy wspomóc Państwa działania w obszarze Strategii, prosimy o kontakt.