Ipopema

Wdrożenia SAP

Nasi konsultanci wspierają rozwój technologii SAP od początku jej istnienia na rynku polskim. Zrealizowaliśmy ponad 100 projektów wdrożeniowych we wszystkich gałęziach gospodarki, współpracując z największymi korporacjami oraz dynamicznie rozwijającymi się prywatnymi firmami średniej wielkości. Realizując projekty wdrożeniowe naszym celem jest zapewnienie szybkich i trwałych efektów biznesowych, w postaci wzrostu efektywności działania przedsiębiorstwa i uzyskania przewagi rynkowej. Z sukcesem realizujemy projekty wdrożeniowe tam gdzie wymagana jest gruntowna przebudowa organizacji i procesów biznesowych oraz wzrost efektywność procesów decyzyjnych i zarządczych. Współpracując z klientami zapewniamy, iż okres zwrotu z inwestycji będzie szybki a nowa technologia SAP zapewni trwałą wartość dla biznesu. Osiągamy to dzięki wieloletniemu budowaniu wiedzy eksperckiej, praktycznych umiejętności i ciągłemu procesowi szkolenia i zdobywania wiedzy o nowych rozwiązaniach SAP.

Nasze usługi w obszarze technologii SAP obejmują m.in.:

 • wdrożenia aplikacji SAP,
 • budowę dedykowanych rozwiązań aplikacyjnych SAP,
 • realizację projektów roll – out SAP,
 • upgrade aplikacji,
 • integrację SAP z zewnętrznymi środowiskami i systemami,
 • utrzymanie i rozwój aplikacji,
 • przeglądy jakości i audyty wdrożeń,
 • szkolenia.

Nasze doświadczenie obejmuje wdrażanie następujących funkcjonalności aplikacji SAP:

 • SAP SCM,
 • SAP CRM,
 • SAP SRM, 
 • Finance i Kontroling,
 • Sprzedaż i Dystrybucja,
 • Zakupy i Magazyny,
 • Zarządzanie Majątkiem i Remonty,
 • Zarządzanie Produkcją,
 • Kadry i Płace,
 • Business Intelligence i Business Objects,
 • SAP NetWeaver, 
 • SAP WorkFlow, 
 • ABAP.

Realizujemy specjalistyczne wdrożenia rozwiązań branżowych SAP, takich jak:

 • Retail 
 • Media
 • Mill Products
 • Oil & Gas
 • POS
 • Duet


Jeśli chcą Państwo poznać nasze usługi w obszarze Wdrożeń SAP i dowiedzieć się, jak aplikacje SAP zwiększą efektywność Państwa firmy, prosimy kontakt.