Ipopema

Zakupy

Mając świadomość znaczenia funkcji zakupowej dla wyniku finansowego firmy, wskazujemy na potrzebę reorganizacji lub budowy organizacji zakupowej oraz redukcji kosztów zakupowych. W wymiarze organizacyjno-procesowym koncentrujemy się przede wszystkim na zachowaniu przejrzystości procesu i zapewnieniu jego wysokiej efektywności. Przy każdym wdrożeniu nowej organizacji zakupowej zwracamy szczególną uwagę na rozwój kompetencji personelu, mierzenie efektywności zakupów i zapewnienie jak najskuteczniejszych narzędzi wsparcia. W przypadku zadań związanych z redukcją kosztów pomagamy naszym Klientom w osiągnięciu oszczędności nie tylko za pomocą prostych narzędzi zakupowych, np. negocjacji, ale również przez wypracowanie nowatorskiego podejścia do zakupów określonej kategorii.

Nasze usługi w obszarze Optymalizacji Zakupów obejmują m.in.:

  • audyty zakupowe pozwalające ocenić efektywność dotychczasowych praktyk,
  • sourcing mający na celu optymalizację kosztów,
  • stworzenie lub reorganizację funkcji zakupowej,
  • optymalizację procesów,
  • określenie strategii zakupowych dopasowanych do specyfiki rynku.

Jeśli chcą Państwo poznać nasze usługi w obszarze Zakupów i dowiedzieć się, jak możemy wspomóc działanie Państwa firmy prosimy o kontakt.