Ipopema

Zarządzanie i Optymalizacja IT

Właściwy dobór technologii IT i ich zastosowanie w organizacji ma kluczowe znaczenie dla efektywności działania na rynku i stanowi o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dlatego też - jak nigdy dotąd - efektywność zarządzania zasobami IT zyskuje na znaczeniu i jest na co dzień na agendzie zarządów firm. Wspierając firmy we właściwym zastosowaniu technologii IT, adekwatnym do strategii rozwoju i bieżącego działania operacyjnego, zapewniamy trwały wzrost wartości przedsiębiorstwa na rynku. 

Nasze usługi w obszarze Zarządzania i Optymalizacji IT obejmują m.in.:

  • budowa strategii IT,
  • transformacja IT, wyznaczanie kierunków zmian w zakresie zarządzania oraz budowania struktury organizacyjnej,
  • kompleksowe zarządzanie projektami informatycznymi wykorzystując powszechnie stosowane metodyki, takie jak PMI czy PRINCE2,
  • Doradztwo obszarach technologii i architektury IT

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć jak możemy wspomóc działanie Państwa firmy w tym zakresie, prosimy o kontakt.